ไม้เกาหลังลายไผ่

5/5
รหัสสินค้า : 553
ขนาดสินค้า : 3 X 4 X 39 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 21.5 X 42.5 X 22 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin