แก้วน้ำใหญ่ใสมีหลอด

5/5
รหัสสินค้า : 623
ขนาดสินค้า : 10 X 10 X 19.3 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 34 X 45.5 X 64 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin