แก้วน้ำใหญ่ใสมีหลอดโมโม่

5/5
รหัสสินค้า : 623/1
ขนาดสินค้า : 10 X 10 X 22 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 46.5 X 35 X 66 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin