เก้าอี้เหลี่ยมเล็ก

5/5
รหัสสินค้า : 522
ขนาดสินค้า : 22 X 27 X 16 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 1 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 27.5 X 42.5 X 30.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin