ทัพพีพิมพ์ลาย

5/5
รหัสสินค้า : 381P
ขนาดสินค้า : 6.9 X 21.5 X 3 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 2 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 18 X 21.5 X 10 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin