ถาด 9 นิ้ว

5/5
รหัสสินค้า : 570
ขนาดสินค้า : 23 X 23 X 1.7 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 24 X 24 X 40.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin