ถาด 10 นิ้ว

5/5
รหัสสินค้า : 571
ขนาดสินค้า : 24.5 X 24.5 X 2.1 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 26 X 49.5 X 27.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin