ถาดทำน้ำแข็ง

5/5
รหัสสินค้า : 567
ขนาดสินค้า : 10.2 X 25.5 X 3.8 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 70.5 X 26.5 X 33 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin