ถาดกลม 40 ซม.

5/5
รหัสสินค้า : 467
ขนาดสินค้า : 40 X 40 X 4.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 2 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 42 X 41.5 X 18.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin