ถาดกลม 35 ซม.

5/5
รหัสสินค้า : 466
ขนาดสินค้า : 35 X 35 X 4 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 2 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 37 X 37 X 18.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin