ถาดกลม 30 ซม.

5/5
รหัสสินค้า : 465
ขนาดสินค้า : 30 X 30 X 3.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 2 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 31.5 X 32 X 18 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin