ถาดกลม 10 นิ้ว

5/5
รหัสสินค้า : 485
ขนาดสินค้า : 25.6 X 25.6 X 2 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 26 X 27 X 31 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin