ตะแกรง 4 เหลี่ยมเล็ก 5.5นิ้ว

5/5
รหัสสินค้า : 318
ขนาดสินค้า : 13.3 X 13.3 X 4.9 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 24 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 26 X 26 X 40 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin