ตะแกรงใหญ่

5/5
รหัสสินค้า : 655
ขนาดสินค้า : 24.5 X 35.5 X 6.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 4 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 34 X 67 X 24 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin