ตะแกรงเล็ก

5/5
รหัสสินค้า : 653
ขนาดสินค้า : 12 X 15.5 X 6 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 34 X 51.5 X 23.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin