ตะแกรงปลาหมึกใหญ่ สีหวาน

5/5
รหัสสินค้า : 675A
ขนาดสินค้า : 35.5 X 45.5 X 13 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 3 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 35.5 X 45.5 X 38.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin