ตะแกรงทานตะวัน 8 นิ้ว

5/5
รหัสสินค้า : 320
ขนาดสินค้า : 21 X 21 X 6 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 21 X 21 X 60 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin