ตะแกรงดีโน 26 ซม.

5/5
รหัสสินค้า : 474
ขนาดสินค้า : 26 X 27.5 X 11 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 26.5 X 50 X 53 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin