ตะแกรงดีโน 21 ซม.

5/5
รหัสสินค้า : 473
ขนาดสินค้า : 21 X 22.5 X 8.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 41 X 41 X 47.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin