ตะแกรงดีโน 18 ซม.

5/5
รหัสสินค้า : 472
ขนาดสินค้า : 18 X 19.5 X 8 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 36 X 36 X 46 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin