ตะแกรงกลาง

5/5
รหัสสินค้า : 654
ขนาดสินค้า : 16 X 26.5 X 6.3 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 31 X 51.5 X 26.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin