ตะกร้าทรงสูงใบใหญ่สีหวาน

5/5
รหัสสินค้า : 543A
ขนาดสินค้า : 20.5 X 20.5 X 20.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 3 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 54 X 56 X 20.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin