ตะกร้าทรงสูงใบเล็กสีหวาน

5/5
รหัสสินค้า : 542A
ขนาดสินค้า : 16 X 16 X 16.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 45 X 66 X 16 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin