ชามแบ่งเล็ก 4.5 นิ้ว

5/5
รหัสสินค้า : 686
ขนาดสินค้า : 4.5 นิ้ว X 5.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 23 X 34 X 28 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin