ชามลายแก้วใหญ่

5/5
รหัสสินค้า : 304
ขนาดสินค้า : 20 X 20 X 8 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 21 X 41 X 35 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin