ชามลายแก้วมีฝาใหญ่

5/5
รหัสสินค้า : 304C
ขนาดสินค้า : 20 X 20 X 13 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 41 X 59 X 32 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin