ชามลายแก้วมีฝาเล็ก

5/5
รหัสสินค้า : 305C
ขนาดสินค้า : 15.5 X 15.5 X 10.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 33 X 47 X 29 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin