ชามขนมดอกเหมยใหญ่

5/5
รหัสสินค้า : 659
ขนาดสินค้า : 12 X 12 X 15 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 26 X 38.5 X 34 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin