ชามขนมดอกเหมยเล็ก

5/5
รหัสสินค้า : 658
ขนาดสินค้า : 11 X 11 X 4 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 23.5 X 35 X 28 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin