ชามกลีบบัว 8 นิ้ว

5/5
รหัสสินค้า : 803
ขนาดสินค้า : 8 นิ้ว X 5.6 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 21 X 41.5 X 31.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin