ชามกลีบบัว 6 นิ้ว

5/5
รหัสสินค้า : 801
ขนาดสินค้า : 6 นิ้ว X 4.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 32 X 32 X 28.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin