ชามกลมญี่ปุ่น 7 นิ้ว

5/5
รหัสสินค้า : 691
ขนาดสินค้า : 7 นิ้ว X 7.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 36.5 X 54 X 18.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin