ชามกลมญี่ปุ่น 4 นิ้ว

5/5
รหัสสินค้า : 694
ขนาดสินค้า : 4 นิ้ว X 5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 21 X 32 X 30 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin