จานอิโค่ 8 นิ้ว ลึก

5/5
รหัสสินค้า : 682
ขนาดสินค้า : 8 นิ้ว X 3.2 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 22.5 X 43 X 39 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin