จานกลม 9 นิ้วลึก

5/5
รหัสสินค้า : 312
ขนาดสินค้า : 21.5 X 21.5 X 3.3 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 22 X 43 X 22 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin