จานกลม 9 นิ้วตื้น (อย่างหนา)

5/5
รหัสสินค้า : 331
ขนาดสินค้า : 22.3 X 22.3 X 2 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 23 X 45 X 23 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin