จานกลม 7 นิ้ว

5/5
รหัสสินค้า : 813
ขนาดสินค้า : 17.8 X 17.8 X 1.8 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 37.5 X 37.5 X 23.7 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin