ขันน้ำเอ็กซ์โป 14 ซม.

5/5
รหัสสินค้า : 402
ขนาดสินค้า : 14 X 14 X 5.7 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 25 X 28 X 42 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin