ขันน้ำสีหวาน 20 ซม.

5/5
รหัสสินค้า : 326
ขนาดสินค้า : 20 X 20 X 7 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / มัด
ขนาดของบรรจุ : 44 X 63 X 24 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin