ขันน้ำสีหวาน 18 ซม.

5/5
รหัสสินค้า : 325
ขนาดสินค้า : 18 X 18 X 6.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / มัด
ขนาดของบรรจุ : 18 X 35.5 X 61 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin