ขวดโหลใสใหญ่ 1.6 ลิตร

5/5
รหัสสินค้า : 401
ขนาดสินค้า : 14.5 X 14.5 X 15.2 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 47 X 47 X 91 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin