ขวดโหลใสแปดเหลี่ยมใหญ่ 3.2 ลิตร

5/5
รหัสสินค้า : 1003/1
ขนาดสินค้า : 15.5 X 15.5 X 21.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 3 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 47 X 61 X 63.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin