ขวดโหลใสแปดเหลี่ยมเล็กสุด 350 มล.

5/5
รหัสสินค้า : 1003/4
ขนาดสินค้า : 8 X 8 X 12 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 46 X 32 X 71 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin