ขวดโหลใสแปดเหลี่ยมเล็ก 1 ลิตร

5/5
รหัสสินค้า : 1003/3
ขนาดสินค้า : 10 X 10 X 15.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 4 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 31 X 41 X 63 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin