ขวดโหลใสแปดเหลี่ยมกลาง 2 ลิตร

5/5
รหัสสินค้า : 1003/2
ขนาดสินค้า : 12.5 X 12.5 X 19 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 3 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 39.5 X 51.5 X 55 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin