ขวดโหลใสเหลี่ยมเล็ก 250 มล.

5/5
รหัสสินค้า : 1002
ขนาดสินค้า : 7.5 X 7.5 X 7.8 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 32.8 X 46.5 X 47 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin