ขวดโหลใสเล็ก 700 มล.

5/5
รหัสสินค้า : 401-3
ขนาดสินค้า : 10.5 X 10.5 X 11 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 35 X 69 X 67 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin