ขวดโหลใสเล็กรอง 550 มล.

5/5
รหัสสินค้า : 401-4
ขนาดสินค้า : 9.5 X 9.5 X 10.7 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 50 X 43 X 57 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin