ขวดโหลใสเล็กฝานูน 400 มล.

5/5
รหัสสินค้า : 401-5
ขนาดสินค้า : 8.5 X 8.5 X 9 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 24 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 42 X 54 X 75 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin