ขวดโหลใสสี่เหลี่ยมใหญ่ 3 ลิตร

5/5
รหัสสินค้า : 1005/1
ขนาดสินค้า : 13.5 X 13.5 X 22.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 3 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 40.5 X 55.5 X 66 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin